Logo služby

Justiční autentizační a autorizační služba Úvodní stránka

Justiční autentizační a autorizační služba

Slouží jako nástroj pro bezpečné a zaručené ověření totožnosti uživatele online služeb Ministersva spravedlnosti


Přistoupili jste k Justiční autentizační a autorizační službě (JAAS) přistoupili přímým odkazem. Prosím přihlašte se tlačítkem / odkazem z konkrétní služby / aplikace Ministerstva spravedlnosti.